آخرين برگ سفرنامه باران اين است

    که زمين چرکين است ...

**********************

زندگی بن بست را تجربه نخواهد کرد

نه دلش را دارد

   نه اجازه اش را

حتی اگر تو رهگذر باشی

*******************

سلام نمی دونم بچه های ايران دارن تو المپيک چی کار می کنم مبادا يه مدال بگيرن دل ملت رو شاد کنن همه چشمشون به کشتی و حسين رضازاده است براشون دعا کنيد.. موفق باشيد

/ 0 نظر / 11 بازدید