بدون دليل

سلام

سال نو به همه شما دوستان مبارک باشه اميدوارم سال جديدی داشته باشيد سرشار از تلاش و کوشش سرشار از محبت .

من هم شرمنده همه دوستام که نبودم ولی همون طور که برای رفتنم دليل نداشتم برای برگشتنم هم دليل ندارم ؛ ولی توی اين مدت خيلی چيز های ياد گرفته ام . ديگه می دونم عشق يه دورغه يه چيزی نفرت آور ولی با همه اين ها نمی گم زندگی يه رنج مدام هست که اين حرف پست هاست و خوب می دونم خود ما زندگی رو اينطوری ساختيم هر چند ما خودمون توی اين بازی شرکت نکرديم ولی در مجموع يه مهره بوديم . خوب زياد حرف نمی زنم .

آموخته ام که ؛ زندگی مثل طاقه پارچه است . هر چه به انتهای آن نزديک تر می شوی ، سريعتر می گذرد.آموخته ام که ؛ بايد شکرگزار باشيم که خدا هر آنچه می طلبيم را به ما نمی دهد.آموخته ام که ؛ به چيزی که دل ندارد ، نبايد دل بست . آموخته ام که ؛ خوشبختی جستن آن است نه پيدا کردن آن . آموخته ام که ؛ هر چه زمان کمتری داشته باشم کارهای بيشتری انجام می دهم آموخته ام که ؛ هميشه برای کسی که به هيچ عنوان قادر به کمکش نيستم ، دعا کنم
آموخته ام که ؛ زندگی جديست ولی ما نياز به «دوستی» داريم که لحظه ای با او از جدی بودن دور باشيم آموخته ام که ؛ تنها چيزی که يک شخص می خواهد ؛ فقط دستی است برای گرفتن دست او و قلبی برای فهميدنش. آموخته ام که ؛ وقتی با کسی روبرو می شويم ؛ انتظار « لبخندی » از سوی ما دارد آموخته ام که ؛ لبخند ارزانترين راهی است که می توان با آن نگاه را وسعت بخشيد آموخته ام که ؛ باد با چراغ خاموش کاری ندارد.....

حق يارتون .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 21 بازدید