بی تو بدون مثل پائيز, مثل قاب شکسته روی ديوار<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سفرهای بدون يار قلب و دل رو می سوزنن

تو پيچ و تاب جاده اسم تو ترانه ای بود روی لبهام

ياد تو بهانه ای بود توی شب هام

 بودنت يه حس زيبا که نميشه تکرار

/ 0 نظر / 8 بازدید